Kontakt

Polityka społeczna

Określmy kierunki ekonomii społecznej w regionie

Logotyp programu

Zarząd województwa zaprasza do zgłaszania uwag i opinii, które są związane z „Wojewódzkim Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025”.

Opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie dokument koncentruje się przede wszystkim na określeniu kierunków i głównych celów rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2021-2025.

Koordynacja działań związanych z interwencją i rozwojem ekonomii społecznej w regionie odnosi się w głównej mierze do podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, a także otoczenia (również instytucjonalnego), w którym rozwija się ten sektor.

Zaplanowane działania mają również służyć wzmacnianiu procesów zatrudnieniowych w przedsiębiorstwach społecznych oraz nastawione są na tworzenie nowych miejsc pracy, przy jednoczesnym podnoszeniu konkurencyjności tych przedsiębiorstw, co w efekcie daje szansę na stabilne zatrudnienie w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Konsultacje społeczne przeprowadzane będą do 3 marca 2021 roku.

DO POBRANIA:
- Projekt - Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia Mazury 2021-2025
-
Aneks nr 1 do Programu
- Formularz konsultacji


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK