Kontakt

Polityka społeczna

Pięć obszarów z zakresu pomocy społecznej

Ilustracja do tekstu - fot. stockvault.net

Samorząd województwa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Konkurs był skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prawie 150 tys. zł przeznaczono na:
- „Wspieranie osób samotnych i starszych, w tym aktywności społecznej osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej, rozwój usług sąsiedzkich, rzecznictwo środowisk seniorskich, w tym rozwój Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz współpraca z gminnymi radami seniorów” - 65 tys. zł,
- „Wspieranie organizacja w Olsztynie w pierwszej dekadzie października, jednodniowej XIII Wojewódzkiej konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych obchodzonego 1 października każdego roku” - 15 tys. zł,
- „Organizacja w Olsztynie XXII Wojewódzkiego Festynu Integracyjnego, o zasięgu regionalnym, dla osób niepełnosprawnych pod hasłem „Jesteśmy Razem”” - 15 tys. zł.
- Wydanie dwóch numerów biuletynu promującego działania realizowane w ramach XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny – 17 tys. zł
- Wspieranie działań na rzecz osób bezdomnych – 38 tys. zł

Środki finansowe pochodzą z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego.

Do pobrania:
- Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
- Wykaz podmiotów, których oferty wybrano do realizacji - zał. nr 1
- Wykaz podmiotów, których ofert nie wybrano do realizacji zadań – zał. nr 2


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK