Kontakt

Polityka społeczna

Kampania edukacyjna „Ciąża bez alkoholu”

plakat ciaza

„Ciąża bez alkoholu” – pod takim hasłem Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) prowadzi od 2007 roku działania edukacyjne związane z upowszechnianiem wiedzy na temat szkód w rozwoju płodu wynikających z picia alkoholu przez matkę w czasie ciąży.

Celem kampanii było ograniczenie liczby kobiet pijących alkohol w ciąży oraz upowszechnianie wiedzy o szkodliwych skutkach takiego zachowania z uwzględnieniem Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).
Hasło kampanii i promujący ją spot „Nie piję za jego zdrowie” odwoływało się do najpopularniejszego w Polsce toastu „Na zdrowie!” rozbijając skojarzenie zdrowia dziecka z faktem picia alkoholu przez mamę w ciąży.


W 2018 roku kampanii „Ciąża bez alkoholu” prowadzona na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w ramach Narodowego Programu Zdrowia zostały wyznaczone następujące cele:
•    rozpowszechnienie wiedzy oraz edukacja dotycząca szkodliwego wpływu alkoholu na prawidłowy rozwój dziecka w życiu płodowym;
•    zwiększenie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w czasie ciąży;
•    zwiększenie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych w czasie ciąży;
•    wzrost świadomości społecznej, a w szczególności kobiet w wieku rozrodczym na temat warunków prawidłowego rozwoju płodu;
•    zwiększenie liczby kobiet, które deklarują zachowanie abstynencji w czasie ciąży;
•    zwiększenie liczby osób, które gotowe są do podejmowania interwencji w sytuacji gdy widzą kobietę w ciąży pijącą alkohol;
•    zbudowanie społeczności osób, którym zależy na problemie;
•    ukazanie problemu dzieci z FASD.


źródło: ciazabezalkoholu.info

Zobacz plakat


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK