Kontakt

Polityka społeczna

Święto Ratowników i wsparcie bezpieczeństwa nad wodą

Święto ratowników i podpisanie umów

W środę 3 lipca w budynku kapitanatu CRS Ukiel w Olsztynie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Ratownika Wodnego połączone z przekazaniem policji funduszy na zakup łodzi motorowej.

Uroczystość rozpoczęła się od podpisania przez marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina i zastępcy komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Arkadiusza Sylwestrzaka umowy przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego corocznie przekazuje pieniądze na Fundusz Wsparcia Policji. W tym roku 200 tys. zł przeznaczone zostanie na zakup łodzi motorowej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

W spotkaniu z okazji Dnia Ratownika Wodnego wzięli udział m.in. przedstawiciele 6 organizacji zajmujących się ratownictwem wodnym: Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku, Elbląskiego Wodne Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Elblągu, Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Szeligach, Jednostki Ratownictwa Wodnego Ełk i Stowarzyszenia Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych Orzysz.

- O sprawności służby ratownictwa wodnego świadczą pozytywnie zakończone akcje ratownicze - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - W miejscach, w których działa służba WOPR jest bezpieczniej, a zatem wniosek nasuwa się jednoznaczny: trzeba, aby jak najwięcej brzegów rzek i jezior, nawet najmniejszych, znajdowało się pod nadzorem służby WOPR. Wszędzie tam, gdzie w wodzie mogą ginąć ludzie powinniśmy dążyć do tworzenia drużyn WOPR, wyposażając je w niezbędny sprzęt ratowniczy, a jednocześnie szkolić, szkolić i jeszcze raz szkolić.

Organizacje pozarządowe, które uzyskały zgodę na realizację zadań z zakresu ratownictwa, otrzymują co roku dotacje celowe z budżetu Województwa na realizację zadania, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa warmińsko-mazurskiego. W tym roku na ten cel przeznaczono 450 tys. zł. Dotacje wykorzystywane są na wsparcie realizacji takich zadań, jak: zapewnienie stanu gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz prowadzenie dokumentacji wypadków.

LISTA DOTACJI 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK