Kontakt

Polityka społeczna

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu pomocy społecznej

Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2019 r. zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu pomocy społecznej.

Ich realizatorami będą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs obejmował m.in. obszary aktywizacji społecznej osób starszych, integracji międzypokoleniowej, wsparcia rodzin oraz osób bezdomnych. W ramach przedsięwzięcia wpłynęło 26 ofert, najwięcej z nich dotyczyło działań na rzecz seniorów.

Dofinansowanie otrzyma 15 zadań. Łączna kwota dotacji, które zostaną przekazane z budżetu województwa warmińsko-Mazurskiego wynosi 149 600 zł, z czego 80 tys. zł zostanie przeznaczone na zadania aktywizujące społecznie seniorów, wynikające z wdrażanej w województwie „Polityki senioralnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”. 

Do pobrania: 
Treść uchwały
Załącznik nr 1 - wykaz ofert, które otrzymały wsparcie
Załącznik nr 2 - wykaz ofert, które nie otrzymały wsparcia


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK