Kontakt

Polityka społeczna

Wyróżnienia za działalność wolontarystyczną

Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Do 16 listopada 2018 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do konkursu „Barwy Wolontariatu”. Ideą inicjatywy jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności.

Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego.

Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie czterech stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik. Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

Nominowani mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.

Zgłoszeń mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

Ocenie nominowanych podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie; innowacyjność; skuteczność; partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

Do 29 listopada 2018 roku zostaną wybrani laureaci lokalni i regionalni. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Gali Wolontariatu w Olsztynie.

Do pobrania: 
REGULAMIN 
FORMULARZ 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK