Kontakt

Szkolenia

Szkolenia z Akademią Pomocy Społecznej w maju

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Akademia Pomocy Społecznej“ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej do udziału w jednodniowych, bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych nt.

 • „Realizacja działania 4.7. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin " Za życiem", (tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań dla osób niepełnosprawnych) grupa docelowa programu”

Jednodniowe szkolenia w powyższym temacie planowane są do realizacji w dwóch terminach:

 • 17 maja 2022 r. (wtorek)
 • 18 maja 2022 r. (środa)
 • „Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych”

Jednodniowe szkolenia w powyższym temacie planowane są do realizacji w trzech terminach:

 • 25 maja 2022 r. (środa)
 • 26 maja 2022 r. (czwartek)
 • 27 maja 2022 r. (piątek)

Szkolenia poprowadzi Pani Urszula Maziarz - prawnik, wieloletni orzecznik samorządowego kolegium odwoławczego, praktyk w stosowaniu materialnych i proceduralnych przepisów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki orzeczniczej w stosowaniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Szkolenia odbędą się w Olsztynie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (ul. 1 Maja 13 wieżowiec naprzeciwko Teatru im. Stefana Jaracza) w godzinach 8:30-15:30. Każda grupa będzie liczyć średnio 15 osób.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty szkoleń ponoszone są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdemu uczestnikowi szkoleń stacjonarnych zostaną zapewnione:

 • materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
 • wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
 • ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
 • zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone będzie szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Zwrotowi nie podlegają koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości,
 • zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o wypełnienie poniższych dokumentów i przesłanie ich do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej za pomocą faxu 89 521 95 09, poczty tradycyjnej lub elektronicznej (skan w formie zaszyfrowanej) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Formularz zgłoszeniowy – wypełniony czytelnie (najlepiej drukowanymi literami), opatrzony podpisem osoby delegującej na szkolenie oraz podpisem Uczestnika (załącznik nr 1 do pisma);
 • Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności – jeśli dotyczy (załącznik nr 2 do pisma).

Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać w terminie do 9 maja 2022 roku.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniu – o zakwalifikowaniu się do projektu oraz na wybrane szkolenie decyduje spełnienie warunków formalnych przez potencjalnego uczestnika, kolejność wpływu formularza zgłoszeniowego, dostarczenie kompletnej dokumentacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa udziału: mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością.

Dalsze informacje zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym drogą elektroniczną lub telefonicznie w późniejszym terminie.

Więcej informacji dotyczących projektu, w tym regulamin rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.warmia.mazury.pl zakładka „polityka społeczna“ zakładka „Akademia Pomocy Społecznej“.

Szczegółowych informacji o szkoleniach udzielają – Iwona Mazurek tel. 89 512 55 12 oraz Katarzyna Kotulska tel. 89 512 55 14.

Materiały do pobrania:

- Zaproszenie na szkolenie
-
Formularz zgłoszeniowy
-
Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności uczestnika projektu


Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK