Kontakt

Szkolenia

Akademia Pomocy Społecznej - cztery szkolenia we wrześniu

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Akademia Pomocy Społecznej“ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej do udziału w jednodniowych, bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych”.

Jednodniowe szkolenia w powyższym temacie planowane są do realizacji w czterech terminach:
- 27 września 2022 r. (wtorek)
- 28 września 2022 r. (środa)
- 29 września 2022 r. (czwartek)
- 30 września 2022 r. (piątek)

Szkolenia poprowadzi Urszula Maziarz - prawnik, wieloletni orzecznik samorządowego kolegium odwoławczego, praktyk w stosowaniu materialnych i proceduralnych przepisów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki orzeczniczej w stosowaniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Szkolenia odbędą się w Olsztynie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (ul. 1 Maja 13 wieżowiec naprzeciwko Teatru im. Stefana Jaracza) w godzinach 8:30-15:30.

Każda grupa będzie liczyć średnio 15 osób.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty szkoleń ponoszone są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdemu uczestnikowi szkoleń stacjonarnych zostaną zapewnione:
- materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
- wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
- ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
- zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone będzie szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Zwrotowi nie podlegają koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o wypełnienie poniższych dokumentów i przesłanie ich do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej za pomocą faxu 89 521 95 09, poczty tradycyjnej lub elektronicznej (skan w formie zaszyfrowanej) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:
1)    Formularz zgłoszeniowy – wypełniony czytelnie (najlepiej drukowanymi literami), opatrzony podpisem osoby delegującej na szkolenie oraz podpisem Uczestnika (załącznik nr 1 do pisma);
2)    Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności – jeśli dotyczy (załącznik nr 2 do pisma).

Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać w terminie do 21 września 2022 roku.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniu – o zakwalifikowaniu się do projektu oraz na wybrane szkolenie decyduje spełnienie warunków formalnych przez potencjalnego uczestnika, kolejność wpływu formularza zgłoszeniowego, dostarczenie kompletnej dokumentacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa udziału: mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością.

Dalsze informacje zostaną przekazane tylko osobom zakwalifikowanym drogą elektroniczną lub telefonicznie w późniejszym terminie.

Więcej informacji dotyczących projektu, w tym regulamin rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.warmia.mazury.pl zakładka „polityka społeczna“ zakładka „Akademia Pomocy Społecznej“.

Szczegółowych informacji o szkoleniach udzielają – Pani Iwona Mazurek tel. 89 512 55 12 oraz Pani Katarzyna Kotulska tel. 89 512 55 14.

Materiały do pobrania:
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Akademia Pomocy Społecznej
-
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Akademia Pomocy Społecznej - PDF
-
Aneks nr 4 z 28 maja 2021 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Akademia Pomocy Społecznej - PDF
- Formularz zgłoszeniowy
- Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności uczestnika projektu


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK