Kontakt

Szkolenia

Szkolenie dla pracowników socjalnych - nabór

akademia pomocy spolecznej belka

ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na szkolenie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom domów.

Wydarzenie skierowane jest do kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Są to osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej.

Jednodniowe bezpłatne stacjonarne szkolenie odbędzie się 29 kwietnia 2022 roku (w godz. 8.30-15.30). Warsztaty odbędą się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie (ul. 1 Maja 13 naprzeciwko Teatru im. Stefana Jaracza).

Poprowadzi je Grzegorz Baranowski – przedstawiciel Fundacji Libertatem, wieloletni dyrektor domu pomocy społecznej, obecnie dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Grupa będzie liczyć maksymalnie 15 osób.

Koszty ponoszone są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdemu uczestnikowi zostaną zapewnione:

 • materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
 • wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
 • ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
 • zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone będzie szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Zwrotowi nie podlegają koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości,
 • zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie poniższych dokumentów i przesłanie ich do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej (skan w formie zaszyfrowanej) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Formularz zgłoszeniowy – wypełniony czytelnie (najlepiej drukowanymi literami), opatrzony podpisem osoby delegującej na szkolenie oraz podpisem Uczestnika (załącznik nr 1 do pisma);
 • Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności – jeśli dotyczy (załącznik nr 2 do pisma).

Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać w terminie do 22 kwietnia 2022 roku.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniu – o zakwalifikowaniu się do projektu oraz na wybrane szkolenie decyduje spełnienie warunków formalnych przez potencjalnego uczestnika, kolejność wpływu formularza zgłoszeniowego, dostarczenie kompletnej dokumentacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa udziału: mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością.

Dalsze informacje zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym drogą elektroniczną lub telefonicznie w późniejszym terminie.

Więcej informacji dotyczących projektu, w tym regulamin rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.warmia.mazury.pl zakładka „polityka społeczna“ zakładka „Akademia Pomocy Społecznej“.

Organizatorem wydarzenia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Akademia Pomocy Społecznej“ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Szczegółowych informacji udzielają - Iwona Mazurek tel. 89 512 55 12 oraz Katarzyna Kotulska tel. 89 512 55 14.

Materiały do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy
- Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności uczestnika projektu


Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK