Kontakt

Szkolenia

Kwietniowe szkolenia Akademii Pomocy Społecznej

akademia pomocy spolecznej belka

Dwa bezpłatne szkolenia odbędą się w Olsztynie w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Akademia Pomocy Społecznej”.

Stacjonarne spotkania skierowane są do kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z  województwa warmińsko-mazurskiego.

Są to osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej.

Harmonogram szkoleń:
1)    „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej”- jednodniowe szkolenia odbędą się w trzech terminach:
- 19 kwietnia 2022 roku (wtorek)
- 20 kwietnia 2022 roku (środa)
- 21 kwietnia 2022 roku (czwartek)
2)    „Zmiany przepisów w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych” - jednodniowe szkolenia odbędą się w dwóch terminach:
- 27 kwietnia 2022 roku (środa)
- 28 kwietnia 2022 roku (czwartek)

Szkolenia poprowadzi Urszula Maziarz - prawnik, wieloletni orzecznik samorządowego kolegium odwoławczego, praktyk w stosowaniu materialnych i proceduralnych przepisów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki orzeczniczej w stosowaniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Poszczególne spotkania odbędą się w Olsztynie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (ul. 1 Maja 13 naprzeciwko Teatru im. Stefana Jaracza). Każda grupa będzie liczyć średnio 15 osób.

Udział jest bezpłatny.

Każdemu uczestnikowi zostaną zapewnione:
- materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
- wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
- ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
- zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone będzie szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Zwrotowi nie podlegają koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 kwietnia 2022 roku. Wypełnione dokumenty należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej za pomocą faxu 89 521 95 09, poczty tradycyjnej lub elektronicznej (skan w formie zaszyfrowanej) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty:
1)    Formularz zgłoszeniowy – wypełniony czytelnie (najlepiej drukowanymi literami), opatrzony podpisem osoby delegującej na szkolenie oraz podpisem uczestnika (załącznik nr 1);
2)    Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności – jeśli dotyczy (załącznik nr 2).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniu – o zakwalifikowaniu sie do projektu oraz na wybrane szkolenie decyduje spełnienie warunków formalnych przez potencjalnego uczestnika, kolejoność wpływu formulrza zgłoszeniowego, dostarczenie kompletnej dokumentacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa udziału: mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością.

Dalsze informacje zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym drogą elektroniczną lub telefonicznie w późniejszym terminie.

Projekt „Akademia Pomocy Społecznej“ jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest pogłębienie oraz doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej przez 296 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z makroregionu V, który tworzą województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie do lipca 2022.

Szczegółowych informacji udzielają:
- Iwona Mazurek tel. 89 512 55 12
- Katarzyna Kotulska tel. 89 512 55 14.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
- Formularz zgłoszeniowy
- Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności uczestnika projektu


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK