Kontakt

Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla

Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla - wyniki z lat 2013-2022

Zadania muszą mieć charakter zadania własnego gminy oraz mieć na celu poprawę warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Zobacz wyniki konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w latach 2013-2022


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK