Kontakt

Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla

Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2022 - wyniki konkursu

28 wniosków na kwotę dofinansowania blisko 440 tys. zł wpłynęło w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla - 2022”.

Pomoc finansowa została przyznana na realizację 15 zadań na łączną kwotę 225 tys. zł.

Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia realizowane w sołectwach, które uczestniczą  w inicjatywie samorządu województwa - Odnowa Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Ideą inicjatywy jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Dzięki finansowemu wsparciu zostaną zagospodarowane przestrzenie publiczne – m.in. poprzez tworzenie terenów zielonych do odpoczynku i rekreacji, wybudowane zostaną przystanki, wiaty, altany, sceny, boiska.

LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK