Kontakt

Obszary wiejskie

LEADER to gwarancja rozwoju lokalnej społeczności

podpisanie umów

45 umów o wartości ponad 4 mln zł podpisano dzisiaj w Kamionce pod Nidzicą w ramach inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  Samorząd województwa reprezentowali marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz Sylwia Jaskulska, członek zarządu.

Dotychczas w ramach tego programu zostało zawartych 81 umów na kwotę ponad 8,2 mln zł. Środki pozyskiwane przez samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców czy osoby fizyczne są przeznaczone na rozwój kreowany przez lokalną społeczność.

Wśród zawartych dzisiaj umów są dwie na projekty grantowe ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Lokalne grupy działania mogą liczyć na wsparcie w wysokości maksymalnie 300 tys. zł na taki projekt. Z kolei wartość każdego pojedynczego grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł oraz niższa niż 5 tys. zł.

– Jest to święto zarówno dla beneficjentów, samorządów lokalnych, jak i całej społeczności na Warmii i Mazurach – mówił podczas spotkania marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Są to działania lokalne i przede wszystkim zaplanowane przez samych mieszkańców. Bowiem to właśnie oni wiedzą, czego najbardziej potrzebują. Dzięki tej pomocy beneficjenci mogą podjąć prace w nowo otwartych przedsiębiorstwach, dynamicznie rozwijać swoją dotychczasową działalność gospodarczą, zadbać o zachowanie dziedzictwa lokalnego czy promować walory swojego obszaru zamieszkania, w tym produkty lub usługi lokalne.

Na realizację czynności w zakresie działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zawarto umowy z beneficjentami, którzy za pośrednictwem lokalnych grup działania realizują własne inicjatywy. Do nich można zaliczyć budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej, promocję działań związanych z upowszechnieniem dziedzictwa przyrodniczego, naturalnego oraz promocję działań na rzecz krzewienia kultury i tradycji.

– To jest nasz pomysł na przedsiębiorczość i aktywność społeczną – przyznawał Krzysztof Margol, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. – Bez ludzi z pasją nie będzie jednak to możliwe. To oni wspierają i inicjują wszelkie działania. Dlatego do naszych wyzwań należy kształcenie liderów na wiejskich obszarach, rozwijanie walorów turystycznych czy rozwój markowych produktów i obiektów turystycznych.

Dzięki finansowemu wsparciu powstaną m.in. miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona, natomiast najmłodsi mieszkańcy gminy Bisztynek, Kętrzyn czy Biała Piska mogą liczyć na modernizację bądź budowę nowych placów wypoczynkowo-zabawowych. Lokalne samorządy zdecydowały się także na budowę lub przebudowę publicznych dróg gminnych czy powiatowych. Z kolei przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego – na rozwój działalności gospodarczej.

Do tej pory do samorządu województwa warmińsko-mazurskiego wpłynęło łącznie 15 projektów grantowych od trzech lokalnych grup działania na łączną kwotę ponad 1,7 mln zł.

Lista beneficjentów


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK