Kontakt

Obszary wiejskie

Kolejne wsparcie na aktywizację lokalnych działań

Ilustracja do tekstu. Fot. T. Raczyński

Podpisanie umów w ramach inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 odbędzie się w czwartek 20 lipca w Przedsiębiorstwie Społecznym „Garncarska Wioska” w Kamionce pod Nidzicą. W spotkaniu będzie uczestniczył Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

 LEADER - to jedno z narzędzi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które cieszy się bardzo dużą popularnością wśród samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców czy osób fizycznych. Środki skierowane są na rozwój lokalny kreowany przez lokalną społeczność. Dotychczas w ramach tego programu zostało zawartych 81 umów na kwotę ponad 8,2 mln zł.

W czwartek w Kamionce pod Nidzicą po raz pierwszy zostaną podpisane porozumienia na projekty grantowe, które nie były dotąd stosowane przez lokalne grupy działania. Ta specyficzna forma wsparcia skierowana jest do podmiotów, które nie mogą skorzystać z funduszy w ramach innych działań.

Umowy na realizację czynności w zakresie działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zostaną zawarte z beneficjentami, którzy chcą za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” realizować własne inicjatywy. Do nich można zaliczyć budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury (turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej),  promocję działań związanych z upowszechnieniem dziedzictwa przyrodniczego i naturalnego oraz promocję działań na rzecz krzewienia kultury i tradycji.

 

PROGRAM SPOTKANIA:
godz. 10.00 – otwarcie spotkania i powitanie przybyłych gości – Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego,
10.15-10.30 – podsumowanie naborów wniosków przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – Jarosław Sarnowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
10.30-11.00 – prezentacja funkcjonowania lokalnej grupy działania – przedstawiciel Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”,
11.00-14.00 – uroczyste podpisanie umów o przyznaniu pomocy z beneficjentami z obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK