Kontakt

Obszary wiejskie

W podziękowaniu za pracę na rzecz lokalnych społeczności

Uczestnicy Dnia Sołtysa w Olsztynie

 W środę 20 marca około tysiąca gospodarzy sołectw spotkało się olsztyńskiej w hali Urania, aby wspólnie świętować niedawny Dzień Sołtysa.

Samorządowe Forum Sołtysów to również okazja do podziękowań sołtyskom i sołtysom za ich zaangażowanie oraz pracę na rzecz lokalnych społeczności.

- W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysek i sołtysów. Na Warmii i Mazurach około 2,5 tys. - mówił podczas otwarcia forum Marcin Kuchciński, marszałek województwa. - Takie liczby pokazują, jak wiele zaangażowanych ludzi stoi za naszymi sołectwami, jak wiele ludzi rozwija obszary wiejskie. Dziś za Waszą codzienną pracę, za to, że jesteście blisko swoich społeczności, zawsze chętni, by pomóc swoim mieszkańcom i przede wszystkim za to, że tak pięknie rozwijacie Warmię i Mazury serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na dobrą współpracę z samorządem województwa i zachęcam Was do tego, byście aktywnie brali udział w przygotowanych przez nas programach.

Niejednokrotnie sołtysi to prawdziwi liderzy w swoich małych ojczyznach. Czynnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach związanych z rozwojem obszarów wiejskich, np. szkoleniach, konkursach, forach czy spotkaniach. Są również inicjatorami wielu zadań wykonywanych w sołectwie, wpływających na zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwijanie krajobrazu wiejskiego, jak również wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Dlatego podczas uroczostości najbardziej zasłużonych gospodarzy sołectw, marszałek województwa uhonorował wyróżnieniami. Otrzymało je prawie 90 sołtysek i sołysów.

- Jestem zaskoczona tym wyróżneniem, bo przecież każdy sołtys stara się jak najwięcej i jak najlepiej zrobić dla swojej okolicy - mówi jedna w wyróżnionych, Jadwiga Jagłowska, sołtyska wsi Lisy w gminie Banie Mazurskie. - To bardzo miłe, że moja praca została doceniona. Nasza wieś ma klub seniora, zespół śpiewaczy, muzeum ekologicze, sadzimy kwiatki, żeby było ładniej, staramy się podejmować wiele różnych inicjatyw, bo jak to się mówi, soltysa nogi niosą. Tak pojmuję rolę sołysa, jako tego, który jednoczy wieś, żebyśmy pracowali i działali wspólnie. Wtedy jest dobrze.

Także szczególnie aktywne Koła Gospodyń Wiejskich zostały uhonorowane wyróżnieniami marszałka. Otrzymali je Koła Gospodyń Wiejskich w Dźwierzutach, Elgnówku, Smykówku, Warlitach Wielkich, Dywitach, KGW „Serce Szyman“, „Ach te Baby“ Krosno, KGW Pieckowianie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka“.

Udział w Samorządowym Forum Sołtysów wzięli parlamentarzyści z Warmii i Mazur, wojewoda warmińsko-mazurski, zarząd województwa, liczni samorządowcy oraz przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

- Środowiska sołtysów bardzo potrzebują wsparcia merytoryczno-edukacyjnego - mówi Grażyna Jagłos-Dębska, wice prezeska Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, która była gościem forum. - Oprócz takich dużych spotkań, podczas których sołtyski i sołtysi mogą zobaczyć swoją potęgę, potrzebują też wzmocnienia kompetencyjnego w różych formach, doskonalących działalność sołecką. Mam tu na myśli np. edukację od strony prawnej sotysów. Z moich obesrwacji wynika, że prawie 90 procent zebrań wiejskich jest nieprawomocnych, gdyż sołtysi nie wiedzą, jak te zebrania zwoływać. Jako Krajowe Stowarzyszenie inetensywnie pracujemy nad tym aspektem edukacyjnym.

Uroczystość zakończył występ zespołu Enej.

Organizatorem Samorządowego Forum Sołtysów 2024 był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, natomiast partnerami - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Sołtysów.

Lista wyróżnionych sołtysek i sołtysów - 2024


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK