Kontakt

Obszary wiejskie

Jak ubiegać się o wsparcie na drogi lokalne

Uczestnicy szkolenia organizowanego przez samorząd województwa

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zorganizował spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydarzenie związane było z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

W spotkaniu wzięło udział 100 przedstawicieli z gmin i powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Zapoznali się z zasadami ubiegania się o wsparcie w ramach naboru, w tym katalogu kosztów, które będą mogły podlegać refundacji.

Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

W ramach poddziałania wsparcie skierowane jest na: drogi lokalne, gospodarkę wodno-ściekową, targowiska, ochronę zabytków, obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej.

Nabór wniosków potrwa do 16 grudnia 2022 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK