Kontakt

Obszary wiejskie

Skutecznie poprawiamy infrastrukturę ROD

Ilustracja do tekstu

Osiem zadań otrzyma finansowe wsparcie samorządu województwa w ramach drugiej edycji konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2022 roku.

Ideą tej inicjatywy jest poprawa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) prowadzonych przez Stowarzyszenia Ogrodowe oraz szerzenie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa na Warmii i Mazurach.

Wszystkie działania mają wpływ na tworzenie się optymalnej infrastruktury zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty”, umożliwiając realizację zainteresowań mieszkańców zgodnie z zapisami celu strategicznego „Kreatywna aktywność”, Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030.

Wnioskodawcami były gminy miejskie z województwa warmińsko-mazurskiego na zadania realizowane w gminach.

W 2022 roku w ramach II edycji konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” wpłynęło  osiem wniosków na łączną kwotę wynoszącą 300 tys. zł. Pomoc finansowa przyznano na realizację ośmiu zadań na łączną kwotę blisko 120 tys. zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania na zadanie nie mogła przekroczyć kwoty 15 tys. zł, przy czym udział dotacji nie mógł być wyższy niż 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w realizacji zadania przez samorząd.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na modernizację infrastruktury energetycznej, poprawę infrastruktury rekreacyjnej, wymianę instalacji wody, budowę domu działkowca, monitoring ROD czy budowę rozdzielni elektrycznej.

Wsparcie trafi do Kętrzyna, Lidzbarka Warmińskiego, Fromborka, Lubawy, Lidzbarka, Elbląga, Olecka oraz Giżycka.

DO POBRANIA:
Lista dofinansowanych zadań.docx


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK