Kontakt

Obszary wiejskie

Wiejskie granty z finansowym wsparciem samorządu

Podpisanie umów w Olsztynie

W Olsztynie odbyło się spotkanie wieńczące rozstrzygnięcie trzech konkursów związanych z aktywizacją obszarów wiejskich oraz jednego promującego regionalną żywność naturalną.  


Konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” - organizowany przez samorząd województwa od 2006 roku. Dofinansowanie może być przyznane gminie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych zgłoszonych przez sołectwa biorące udział w inicjatywie samorządu pod nazwą „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”. Celem konkursu jest zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację zadań w swoim otoczeniu, poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego. W ramach konkursu powstają place zabaw, pomosty, boiska sportowe, altany, siłownie zewnętrzne, zagospodarowywane są plaże bądź centra wsi.
W 2022 roku dofinansowano 15 zadań (w gminach: Kowale Oleckie, Dźwierzuty, Pasłęk, Morąg, Działdowo, Gołdap, Gietrzwałd, Jedwabno, Mrągowo, Dobre Miasto, Górowo Iławeckie, Stawiguda, Braniewo, Lidzbark Warmiński oraz Barciany) na  kwotę 225 tys. zł.

DOFINANSOWANE ZADANIA

Konkurs „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” - ideą inicjatywy o charakterze otwartym (skierowanej do wszystkich warmińsko-mazurskich sołectw) jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez przedsięwzięcia inwestycyjne oraz wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Środki finansowe zostają przekazane między innymi na zagospodarowanie centrów wsi, przestrzeni publicznych, plaż, miejsc do rekreacji, wybudowanie altan, wiat, przystanków oraz stacji rowerowych.W 2022 roku dofinansowano 29 zadań (w gminach: Dźwierzuty, Giżycko, Ostróda, Wydminy, Działdowo, Dobre Miasto, Barciany, Sorkwity, Iława, Węgorzewo, Rybno, Budry, Pasłęk, Mrągowo, Olecko, Rozogi, Susz, Stawiguda, Lubomino, Gietrzwałd, Piecki, Frombork, Szczytno, Jedwabno, Pasym, Miłki, Janowiec Kościelny, Małdyty oraz Kowale Oleckie) na kwotę ponad 472 tys. zł.

DOFINANSOWANE ZADANIA


Konkurs „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” - celem konkursu jest wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz budowanie silnego kapitału społecznego zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030. Środki finansowe w ramach konkursu przeznaczone są m.in. na zakup sprzętu AGD, namiotów czy strojów ludowych charakterystycznych dla naszego regionu. W 2022 roku dofinansowano 22 zadania (w gminach: Działdowo, Olecko, Gietrzwałd, Nowe Miasto Lubawskie, Kętrzyn, Rozogi, Dubeninki, Pisz, Zalewo, Purda, Giżycko, Olsztynek, Dobre Miasto, Frombork, Stawiguda, Orneta, Pieniężno, Małdyty, Iława, Sorkwity, Morąg oraz Prostki) na  kwotę 100 tys. zł.

DOFINANSOWANE ZADANIA


Konkurs „Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 roku” - celem konkursu jest promocja i upowszechnianie produkcji żywności regionalnej, lokalnej, naturalnej, tradycyjnej w województwie. Wydarzenia objęte dofinansowaniem obejmują promocję jednego produktu lub surowca żywnościowego charakterystycznego dla obszaru gminy oraz muszą wpisywać się w realizację zadań własnych gminy. W 2022 roku pomoc finansowa została udzielona 11 gminom (w gminach miejskich: Biskupiec, Olecko, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Gołdap, Węgorzewo oraz w gminach: Ostróda, Dubeninki, Jonkowo, Szczytno, Lelkowo) na łączna kwotę blisko 110 tys. zł.

DOFINANSOWANE ZADANIA


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK