Kontakt

Obszary wiejskie

Poznaliśmy kalendarz imprez kulinarnych

Festiwal kulinarny w Olsztynie

Sejmik województwa podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 roku".

Od wielu lat samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wspólnie z partnerami (m.in. samorządami) realizował inicjatywę „Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego" w formie współorganizacji wydarzeń.

Okres pandemii, brak możliwości przewidzenia wprowadzanych obostrzeń spowodował, że inicjatywa ta została zawieszona. W 2022 roku powrócono do realizacji kalendarza imprez w formule konkursu dla gmin z województwa. Jest to jego pierwsza edycja.

Beneficjentami konkursu są gminy wiejskie, miejsko-wiejskie lub miejskie, które położone są na Warmii, Mazurach i Powiślu.

Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie produkcji żywności regionalnej, lokalnej, naturalnej, tradycyjnej.

Wydarzenia objęte dofinansowaniem obejmują promocję jednego produktu lub surowca żywnościowego charakterystycznego dla obszaru gminy oraz muszą wpisywać się w realizację zadań własnych gminy, w szczególności związanych z:
- promocją gminy poprzez promocję żywności regionalnej, lokalnej, naturalnej, tradycyjnej, która była/jest wytwarzana na terenie gminy jako elementu rozwoju tożsamości gminy;
- promocją dziedzictwa kulturowego gminy poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego, produktów tradycyjnych wytwarzanych na terenie gminy;
- aktywizacją lokalnych społeczności poprzez organizację wydarzeń kulinarnych, kulturowych, konkursów kulinarnych;
- promocją lokalnej kultury poprzez organizację wydarzeń mających na celu promocję i upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego wśród mieszkańców zamieszkujących gminę.

W ramach konkursu wpłynęło 21 wniosków, 3 wnioski nie spełniły wymagań formalnych. Pomoc finansowa została udzielona 11 gminom na łączna kwotę wynoszącą ponad 109 tys. zł.

Pomoc finansowa zostanie udzielona gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin.

Do pobrania:
Lista gmin, którym udziela się pomocy finansowej wraz z wysokością przyznanej dotacji oraz wskazaniem zadań w ramach konkursu „Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 roku”


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK