Kontakt

Obszary wiejskie

Unijne nagrody za innowacje w rolnictwie

Ilustracja do tekstu

Do 8 czerwca 2022 roku przyjmowane są zgłoszenia do konkursu  na najlepsze i najbardziej innowacyjne podmioty ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat.

Brana jest również pod uwagę realizacja unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i strategii „od pola do stołu”.

Konkurs skierowany jest do osób, podmiotów bądź instytucji działających w ekologicznym łańcuchu wartości, z ciekawym projektem, który zwiększa przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE.

Zgłoszenia mogą nadsyłać tylko osoby prawne lub fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w jednym z 27 państw członkowskich UE.

Celem konkursu jest wyróżnienie różnych podmiotów z całego ekologicznego łańcucha wartości, podmiotów które opracowały doskonały, innowacyjny, zrównoważony i inspirujący projekt przynoszący rzeczywistą wartość dodaną w dziedzinie produkcji i konsumpcji ekologicznej.

Konkurs obejmuje 8 nagród w 7. kategoriach:
- Kategoria 1: Najlepszy rolnik ekologiczny (mężczyzna i kobieta) - rolnik certyfikowany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848  w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Celem tej nagrody jest wyróżnienie rolnika (jednej kobiety i jednego mężczyzny). Za tę kategorię odpowiadają Copa-Cogeca i europejska grupa IFOAM.

- Kategoria 2: Najlepszy region ekologiczny - region na poziomie NUTS 2 . Celem tej nagrody jest wyróżnienie regionu. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Regionów.

- Kategoria 3: Najlepsze miasto ekologiczne - brak szczególnych kryteriów kwalifikowalności. Celem tej nagrody jest wyróżnienie miasta. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Regionów.

- Kategoria 4: Najlepszy biookręg ekologiczny - biookręg to obszar geograficzny, na którym rolnicy, społeczeństwo, operatorzy turystyczni, stowarzyszenia i organy publiczne zawierają porozumienie o zrównoważonym zarządzaniu lokalnymi zasobami zgodnie z zasadami i praktykami produkcji ekologicznej. Celem tej nagrody jest wyróżnienie biookręgu. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Regionów.

- Kategoria 5: Najlepsze MŚP ekologiczne - przedsiębiorstwo certyfikowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, zgodne z definicją MŚP (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub którego bilans nie przekracza 43 mln euro) i prowadzące w 100 proc. produkcję ekologiczną (rozumianą jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji).Celem tej nagrody jest wyróżnienie małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP) z siedzibą w UE zajmującego się przetwórstwem produktów ekologicznych. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

- Kategoria 6: Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej - przedsiębiorstwo certyfikowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, oferujące w sprzedaży w 100 proc. produkty certyfikowane jako ekologiczne (rozumiane jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji; z wyłączeniem produktów niespożywczych lub produktów spożywczych, które nie są dostępne w wersji ekologicznej). Celem tej nagrody jest wyróżnienie sprzedawcy detalicznego z siedzibą w UE oferującego produkty ekologiczne. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

- Kategoria 7: Najlepsza restauracja ekologiczna - restauracja oferująca w swoim menu w 100 proc. produkty certyfikowane jako ekologiczne (rozumiane jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji), w miarę możliwości (zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848). Celem tej nagrody jest wyróżnienie restauracji funkcjonującej samodzielnie lub w ramach sektora hotelarskiego albo gastronomicznego, oferującej w swoim menu certyfikowane produkty ekologiczne. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 23 września 2022 roku w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE.

Unijne nagrody ekologiczne są organizowane wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Europejski Komitet Regionów, Copa-Cogeca i europejską grupę IFOAM.

WIĘCEJ INFORMACJI
 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK