Kontakt

Obszary wiejskie

Nabór wniosków na „Wsparcie przygotowawcze”

Logotyp projektu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza nabór wniosków na przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Fundusze w ramach „Wsparcia przygotowawczego” mają na celu wsparcie lokalnych grup działania (LGD) i lokalnych społeczności w przygotowaniu Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), które będą realizowane w przyszłym okresie programowania.

Wysokość pomocy wynosi 74 tys. złotych. Wnioski należy składać od 5 do 29 kwietnia 2022 roku.

Wnioski należy składać wyłącznie osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 91 A,  10-356 Olsztyn, parter, pokój nr 6.

Przyznanie pomocy realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”, w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje – w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Jagiellońska 91 A, 10-356 Olsztyn, pokój nr 204, 208, 209 oraz 212) oraz pod numerami telefonów: 89 521-92-86; 89 521-95-97; 89 521-92-91; 89 521-92-97; 89 521-92-55; 89 521-92-94; 89 521-92-75 oraz 89 521 92 85 – sekretariat PROW, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

WIĘCEJ INFORMACJI
 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK