Kontakt

Obszary wiejskie

Angażujemy społeczność lokalną w sołectwach

Małe Granty Sołeckie - inicjatywa Bogaczewa koło Giżycka

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 475 tys. złotych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu„Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2022 roku. 

Konkurs organizowany jest przez samorząd województwa od 2017 roku i do tej pory sołectwa z każdego zakątka regionu otrzymały finansowe wsparcie na ponad 2 mln zł.

- Co roku te środki są przeznaczane na wzmocnienie roli sołtysa i aktywizację społeczności lokalnych. Inicjują także działania wpływające na poprawę wizerunku wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego - mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Dzięki dotacjom z samorządu województwa te najmniejsze wspólnoty same mogą zadbać o porządek na wsi, bezpieczeństwo, kulturę, rozrywkę dla mieszkańców, organizację wydarzeń. Za każdym razem to dobrze zainwestowane pieniądze.

Ideą tego przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach w województwie warmińsko-mazurskim.

Ważne jest również budowanie silnego kapitału społecznego zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.

Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 50 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Można za nie m.in. zagospodarować przestrzeń publiczną wpływającą na poprawę estetyki miejscowości wiejskiej, wybudować czy zmodernizować przystanki, ławki, altany, zadaszone sceny, obiekty małej architektury podkreślające specjalizację tematyczną miejscowości, oznakować miejscowość, zagospodarować plaże bądź centra wsi oraz wprowadzać do krajobrazu rzeźby czy instalacje sztuki współczesnej.

Na finansowe wsparcie nie mogą liczyć przedsięwzięcia związane z: wyposażeniem siłowni plenerowych i placów zabaw, budową i remontami dróg, chodników i parkingów, boisk, zakupem komputerów, kosiarek oraz pojazdów czy modernizacji, remontów i wyposażenia budynków.

Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie będzie realizowane w jednym uprawnionym sołectwie w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,  jest jedynym zadaniem zgłoszonym przez gminę, nie będzie miało charakteru komercyjnego.

Wnioski należy składać do 7 marca 2022 roku.

Zarząd województwa zarekomenduje projekty z konkursu sejmikowi województwa, który podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Osoby do kontaktu:
- Joanna Karwowska, tel. (89)5219264, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Agnieszka Kłujszo, tel. (89)5219269, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
- Regulamin konkursu
- Załącznik do regulaminu - wzór wniosku
- Załącznik do regulaminu - wzór umowy
- Załącznik do regulaminu - procedura zmiany umowy
- Załącznik do regulaminu - wzór sprawozdania


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK