Kontakt

Obszary wiejskie

Aktywizujemy mieszkańców obszarów wiejskich

Ilustracja do tekstu

Ideą trzech konkursów jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich oraz wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na Warmii i Mazurach.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił trzy konkursy na:

- najciekawszą inicjatywę sołecką przyczyniającą się do poprawy estetyki miejscowości na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego,
- najciekawszą inicjatywę sołecką przyczyniającą się do aktywizacji mieszkańców i budowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego,
- najciekawszą imprezę cykliczną aktywizującą mieszkańców na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnikami wydarzenia mogą być gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. W konkursach zaplanowano nagrody rzeczowe o wartości:
- I nagroda  do 5 000 zł
- II nagroda do 4 000 zł
- III nagroda do 3 000 zł

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 października 2021 roku.

Nagrody rzeczowe zostaną sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Pomoc Techniczna, Schemat II.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1)
Regulamin konkursu na najciekawszą inicjatywę sołecką przyczyniającą się do poprawy estetyki miejscowości na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego
- Załącznik do regulaminu – zgłoszenie do ww. konkursu

2) Regulamin konkursu na najciekawszą inicjatywę sołecką przyczyniającą się do aktywizacji mieszkańców i budowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego
- Załącznik do regulaminu – zgłoszenie do ww. konkursu

3) Regulamin konkursu na najciekawszą imprezę cykliczną aktywizującą mieszkańców na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego
- Załącznik do regulaminu – zgłoszenie do ww. konkursu


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK