Kontakt

Obszary wiejskie

Popularyzacja lokalnych gospodarstw rybackich

Gospodarstwo rybackie - ilustracja do tekstu

1 lipca 2021 roku ruszył konkurs samorządu województwa na „Innowacyjne gospodarstwo rybackie 2021”.

Konkurs skierowany jest do uprawnionych do rybactwa oraz podmiotów zajmujących się przetwórstwem ryb w województwie warmińsko-mazurskim.

Jego celem jest popularyzacja i wsparcie przeprowadzonych w gospodarstwach  rybackich modernizacji . Mają one sprzyjać podnoszeniu standardu świadczonych usług, a także promować rybactwo śródlądowe jako nowoczesną i konkurencyjną gałąź rolnictwa, która korzysta z innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.

- Taki konkurs ogłaszamy po raz pierwszy - mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Chcemy inspirować do działań promocyjnych i poprawiających wizerunek obszarów zależnych od rybactwa.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2021 roku.

DO POBRANIA:
- Regulamin konkursu - wersja PDF
- Regulamin konkursu - wersja WORD
- Formularz zgłoszeniowy


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK