Kontakt

Obszary wiejskie

Z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Ilustracja do tekstu

Poznaliśmy zwycięzców pierwszego konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2021 roku, który realizowany jest ze środków finansowych samorządu województwa.

O udzielenie pomocy finansowej mogły ubiegać się gminy z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą tej inicjatywy jest poprawa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) prowadzonych przez Stowarzyszenia Ogrodowe.

- Ważne jest również promowanie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa w regionie - tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - A zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych. Liczymy, że konkurs przyczyni się do poprawy warunków do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska oraz do efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów zielonych. Rodzinne Ogródki Działkowe doskonale potwierdzają swoją funkcjonalność podczas ciągle trwającej pandemii koronawirusa.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki z zakresu budowy, przebudowy infrastruktury ogrodowej na terenie danego ROD, dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, ulepszenia ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych, remontu obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury wpływającej na poprawę estetyki miejscowości.

Do konkursu wpłynęło łącznie 11 wniosków, jeden z nich nie spełnił wymagań formalnych. Dofinansowanie otrzymało dziesięć projektów na łączną kwotę blisko 140 tys. zł.      

Lista dofinansowanych projektów


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK