Kontakt

Obszary wiejskie

Kolejni chętni do Leadera – podpisanie umów

Ilustracja do tekstu

Leader – to jedno z narzędzi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które cieszy się wielką popularnością wśród samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, osób fizycznych, kościołów. Środki pozyskane z tego źródła są przeznaczone na rozwój lokalny kierowany przez lokalną społeczność.

We wtorek 6 czerwca o godz. 13.00 marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze umowy z kolejnymi beneficjentami programu.

Tym razem wsparcie w wysokości blisko 3,4 mln zł trafi do 38 beneficjentów. Są to podmioty, które ubiegały się o dofinansowanie w konkursach ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania. Sporo przedsięwzięć to inwestycje w rozój mikro lub małych przedsiębiorstw.

Zapraszamy do Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK