Kontakt

Obszary wiejskie

Wspieramy społeczności lokalne na Warmii i Mazurach

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza 16. edycję konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 marca 2021 roku.

W tegorocznej edycji konkursu samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 250 tys. zł. dla gmin aktywnych w inicjatywie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Maksymalna wysokość dotacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Ideą inicjatywy jest poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Na dofinansowanie nie mogą liczyć natomiast zadania związane z budową, modernizacją lub remontem dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych; modernizacją lub remontem pomieszczeń w budynkach; zakupem wyposażenia siłowni zewnętrznych i placów zabaw; remontem lub modernizacją elewacji lub dachów budynków.

- Wszystkie zrealizowane inwestycje są przez lata wizytówką wiejskich obszarów. Czynią małe miejscowości terenami aktrakcyjnymi do spędzania czasu wolnego, rekreacji czy rozwijania zainteresowań. - przyznaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - W mieszkańcach zakorzeniła się chęć działania na rzecz lokalnego środowiska i jednocześnie odpowiedzialność za jego rozwój. To oczywiście ma olbrzymie przełożenie na tożsamość regionalną. Cieszę się, że przedstawiciele wiejskich obszarów mają partnera w postaci samorządu województwa.

Zarząd województwa zarekomenduje projekty sejmikowi województwa, który podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Dodatkowe informacje – uprawnione do składania wniosków gminy i sołectwa biorące udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

- od 2012 roku:

https://bip.warmia.mazury.pl/akty/5687/zakwalifikowanie-solectw-do-programu-odnowy-wsi-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-wies-warmii-mazur-i-powisla-miejscem-w-ktorym-warto-zyc.html

- od 2014 roku:

https://bip.warmia.mazury.pl/akty/7344/zakwalifikowanie-solectw-do-programu-odnowy-wsi-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-wies-warmii-mazur-i-powisla-miejscem-w-ktorym-warto-zyc-w-2014-roku.html

- od 2019 roku

https://bip.warmia.mazury.pl/akty/13825/uchwala-w-sprawie-wyboru-gmin-wiejskich-i-miejsko-wiejskich-ktore-utworzyly-solectwa-do-wspolpracy-w-inicjatywie-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-dotyczacej-odnowy-wsi-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-od-2019-roku.html

DO POBRANIA:
- Regulamin konkursu
- Załącznik do regulaminu - wzór wniosku
- Załącznik do regulaminu - wzór umowy
- Załącznik do regulaminu - procedura zmiany umowy
- Załącznik do regulaminu - wzór sprawozdania


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK