Kontakt

Obszary wiejskie

Uprawa maku i konopi włóknistych - znamy wyniki konsultacji

Ilustracja do tekstu - maki

Zakończyły się konsultacje społeczne związaną z projektem określającym ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2020 roku w województwie warmińsko-mazurskim.

Inicjatywa skierowana była do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) mających w działalności statutowej sferę zadań publicznych obejmujących ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Konsultacje społeczne projektu uchwały sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakończyły się bez uwag ze strony organizacji i podmiotów zaproszonych do zgłaszania opinii w konsultowanej sprawie.    

ZAŁĄCZNIKI:
- Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego określającego ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2020 roku w województwie warmińsko-mazurskim – wersja PDF

- Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego określającego ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2020 roku w województwie warmińsko-mazurskim – wersja WORD


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK