Kontakt

Obszary wiejskie

Rozwój działalności rybackiej na Zalewie Wiślanym

Podpisanie umów w Braniewie

Przedstawiciele Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” i marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podpisali w Braniewie 22 umowy o dofinansowanie projektów ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 o wartości ponad 2 mln zł.

Środki finansowe w priorytecie 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na 2014-2020  zagwarantowane w umowach o dofinansowanie, które zostały zawarte będą wykorzystane w dużym stopniu przez sektor gospodarczy, ale również publiczny i społeczny.

Rybacy Zalewu Wiślanego zrealizują operacje przyczyniające się do rozwoju działalności rybackiej, w ramach których zostaną zakupione urządzenia do pozyskiwania, obrabiania oraz magazynowania surowca rybnego. Jednocześnie zróżnicują źródła dochodów w kierunku turystyczno-rekreacyjnym poprzez zakup sprzętów i wyposażenia do rekreacji wodnej.

Z kolei przedsiębiorcy spoza branży rybackiej rozszerzą lub rozwiną  usługi dla mieszkańców i turystów. Przeprowadzone zostaną również działania na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze objętym LSR.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 finansowany jest z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Alokacja środków z EFMR pozyskanych przez Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Grupy Działania w województwie warmińsko-mazurskim na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi  6 mln 300 tys. euro, tj. ok. 26 mln zł., co daje  Warmii i Mazurom trzecią pozycję w kraju.

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”, jako Stowarzyszenie realizujące strategię monofunduszową pozyskała na podstawie zawartej umowy z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju środki finansowe w wysokości blisko 8,4 mln zł.

Dotychczas ogłosiła 5 konkursów, w tym 16 naborów,  w ramach których złożyła do samorządu województwa warmińsko-mazurskiego 84 wnioski o dofinansowanie  na kwotę ok. 8,5 mln zł, z których zawarto 35 umów o dofinansowanie na kwotę ok. 3 mln zł.

Wykaz zawartych umów


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK