Kontakt

Obszary wiejskie

1,4 mln zł na podniesienie poziomu przedsiębiorczości

Podpisanie umów w gminie Stare Juchy

W gminie Stare Juchy odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  

Bardzo ważnym elementem kształtowania procesów rozwoju lokalnego i regionalnego jest realizacja inwestycji współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inicjatywa Leader to działania lokalne i przede wszystkim zaplanowane przez samych mieszkańców, bowiem to właśnie oni wiedzą, czego najbardziej potrzebują. Pomysł na przedsiębiorczość i aktywność społeczną bez ludzi z pasją nie jest możliwy. To właśnie lokalni liderzy wspierają i inicjują wszelkie działania. Dlatego do wyzwań po stronie lokalnych grup należy kształcenie liderów na wiejskich obszarach, rozwijanie walorów turystycznych, czy markowych produktów i obiektów turystycznych. Za pośrednictwem lokalnych grup mieszkańcy z  obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizują własne inicjatywy. Ponad 50% środków przeznaczonych na wdrażanie tych strategii skierowano na tworzenie nowych miejsc pracy.  

Do tej pory w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 ze wszystkich lokalnych grup działania z terenu województwa warmińsko-mazurskiego wpłynęło łącznie 1122 wniosków o przyznanie pomocy, a samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zawarł łącznie 653 umów o przyznaniu pomocy (na kwotę ponad 71 mln złotych).

Z obszaru działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zawarł do tej pory 111 umów o przyznaniu pomocy na łączną kwotę ok. 6 mln zł.

W gminie Stare Juchy wnioskodawcy z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” podpisali 11 umów o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł. Planowane do realizacji operacje dotyczą podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej służącej podniesieniu poziomu przedsiębiorczości na terenie LGD. Dodatkowo z innych lokalnych grup działania zostały podpisane dwie umowy o przyznaniu pomocy (150 tys. zł).

W wydarzeniu uczestniczył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

LISTA PROJEKTÓW


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK