Kontakt

Obszary wiejskie

Europejskie Dni Ptaków również na Warmii i Mazurach

Ptaki

Centrum Edukacji Ekologiczne w Ełku oraz Klub Miłośników Ptaków uczestniczą w obchodach Europejskie Dni Ptaków.

W dniach 4-6 października 2019 r. obchodzone są Europejskie Dni Ptaków. W tym czasie obserwatorzy z całego Starego Kontynentu wyruszą z lornetkami i lunetami na obserwacje ptaków.

To bardzo szczególny i niezwykły moment w ptasim świecie – czas jesiennych wędrówek. Miliony ptaków, które spełniły swe rodzicielskie obowiązki i wychowały kolejne pokolenie, mogą udać się na zasobne w pokarm zimowiska, zaś miłośnicy awifauny mogą cieszyć się obserwacjami ptasich przelotów.

Głównym celem jest podniesienie świadomości potrzeby ratowania ptaków wędrownych, ich obszarów lęgowych, ochrony miejsc postoju na szlakach migracyjnych i zimowiskach. Drugim ważnym zadaniem jest prezentacja opinii publicznej nowo powstałej organizacji.

WIĘCEJ INFORMACJI O WYDARZENIU


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK