Kontakt

Obszary wiejskie

Pierwszy krok milowy za nami – czas na podsumowania

Konferencja

Minęły trzy lata od zawarcia umów na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju zawartych pomiędzy samorządem województwa warmińsko-mazurskiego i Lokalnymi Grupami Rybackimi.

Podczas konferencji zorganizowanej przez Biuro Wdrażania PO RYBY w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa podsumowano kontraktację środków przez LGR i LGD oraz ich wydatkowania, a tym samym osiągniętych przez Stowarzyszenia celów określonych w LSR wspófinansowanych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W województwie warmińsko-mazurskim trzy stowarzyszenia realizują lokalne strategie z udziałem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Należą do nich LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” i LGD „Mazurskie Morze” - grupy dwufunduszowe, których strategie współfinansowane są ze środków EFRROW oraz EFMR oraz LGR Zalew Wiślany, której LSR jako grupy monofunduszowej wspierana jest z EFMR.

Z pozyskanych przez Stowarzyszenia 25 mln zł z EFMR zawarto dotychczas 126 umów o dofinansowanie na kwotę ok. 12,5 mln zł na dywersyfikację źródeł dochodów dla rybaków oraz innych przedsiębiorców w celu rozszerzenia usług dla mieszkańców i turystów na obszarach objętych LSR, inwestycje rekreacyjno-turystyczne, inwestycje termomodernizacyjne oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii. Przedstawiciel centrali ARiMR w Warszawie podsumował stan kontraktacji oraz wydatkowanych środków z EFMR w województwie warmińsko-mazurskim plasującym się w czołówce kraju.

Przedstawiciele Stowarzyszeń podkreślili rolę, jaką odgrywa rozwój lokalny kierowany przez społeczność oraz jak ważną w nim rolę spełniają LGD i LGR, tworzące partnerstwo samorządów lokalnych, organizacji społecznych oraz przedsiębiorców.

Jedną z istotnych poruszanych w dyskusji kwestii była wielofunduszowość LSR, która dałaby większe możliwości finansowe LGD i LGR w sferze rozszerzenia działań w ich małych Ojczyznach.

„Pierwszy krok milowy za nami” jest podkreśleniem wspólnych działań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz Lokalnych Grup Rybackich i Lokalnych Grup Działania we wdrażaniu priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze”. Tej szczególnej współpracy, dzięki której wzmacnia się kapitał ludzki na Warmii i Mazurach, a nasz region staje się miejscem przyjaznym i atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów. Teraz przed LGR i LGD oraz samorządem województwa warmińsko-mazurskiego kolejny okres wytężonej pracy, aby w pełni wykorzystać przyznane środki w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK