Kontakt

Obszary wiejskie

Samorząd województwa wspiera aktywizację wiejskich obszarów

Podpisanie umów w Olsztynie

Poznaliśmy tegorocznych laureatów konkursów „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Umowy zostały podpisane w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie.

Inicjatywa „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” skierowana jest do wszystkich sołectw w regionie. Służy promowaniu działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich oraz wspieraniu zadań wpływających na zwiększenie aktywności społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

W tym roku konkurs został podzielony na dwie kategorie: zadania inwestycyjne i zadania aktywizujące społeczności lokalne. Maksymalna wysokość pomocy finansowej na jedno zadanie inwestycyjne wynosi 12 tys. zł, a na zadanie aktywizujące społeczności lokalne - 4 tys. zł. Wpłynęły 273 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 2,7 mln zł. Ostatecznie wybrane zostały 34 zadania inwestycyjne na kwotę 400 tys. zł oraz 25 zadań aktywizujących społeczności lokalne na kwotę ponad 98 tys. zł.

W przedsięwzięciu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” dofinansowanie może być przyznane gminie na realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa biorące udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”. Celem konkursu jest zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację inicjatyw w swoim otoczeniu, poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Maksymalna wysokość na jedno zadanie nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł. Wpłynęło 35 wniosków na łączną kwotę ponad 637 tys. zł. Dofinansowanych zostało 13 zadań inwestycyjnych na kwotę 249 tys. zł. Ogólnie w obu konkursach dofinansowano 72 zadania na kwotę 747,5 tys. zł.

ZOBACZ: 
Lista - zadania inwestycyjne - Małe Granty
Lista - Aktywna Wieś
Lista - zadania aktywizujące - Małe Granty


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK