Kontakt

Obszary wiejskie

Współpraca z gminami w zakresie odnowy wsi

Ilustracja do tekstu

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza gminy wiejskie i miejsko-wiejskie do współpracy w inicjatywie dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2019 roku.  

Inicjatywa służy wdrażaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Zainteresowane sołectwa za pośrednictwem gminy mogą złożyć formularz zgłoszeniowy po zaakceptowaniu koncepcji współpracy przez radę gminy/miejską.

Każda gmina wiejska i miejsko-wiejska województwa warmińsko-mazurskiego może zgłosić maksymalnie jedno sołectwo. Korzyścią dla gminy i sołectwa jest możliwość wzięcia udziału przez reprezentantów sołectwa i pracownika urzędu gminy w bezpłatnych szkoleniach na temat tworzenia planów odnowy miejscowości i animacji, a także możliwość udziału w innych inicjatywach w kolejnych latach, które będą przygotowywane w miarę możliwości budżetowych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Zgłoszenia można składać do dnia 28 czerwca 2019 roku do godz. 15.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, pok. 412, 10-562 Olsztyn.

Załączniki:
1. Zaproszenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
2.Formularz zgłoszenia gminy
3. Formularz zgłoszenia sołectwa 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK