Kontakt

Obszary wiejskie

Konkurs dla mieszkańców obszarów wiejskich

Konkurs „AgroLiga 2017” składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i krajowego. Przeznaczony jest dla rolników, przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

W kategorii rolnicy kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej.

W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

Z kolei w kategorii firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

Zgłoszenia do wojewódzkiej edycji konkursu przyjmowane będą przez doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego do 16 czerwca 2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane do 30 września, natomiast krajowy finał zaplanowano na II kwartał 2018 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK