Kontakt

Obszary wiejskie

Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dofinansowaniem

Podpisanie umów

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisane zostały umowy na dofinansowanie projektów z konkursu 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Samorząd województwa reprezentowała członek zarządu - Sylwia Jaskulska. 

Umowy dotyczą wyboru operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy otrzyma dofinansowanie w wysokości blisko 32 tys. zł na organizację Forum LGD i LGR Warmii i Mazur.

Z kolei „Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich“ to inicjatywa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Kwota dofinansowania wynosi ok. 64 tys. zł. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza otrzyma również blisko 49 tys. zł na operację związaną z dziedzictwem kulturowym i rozwojem obszarów wiejskich.

Mieszkańcy Warmii i Mazur w najbliższych miesiącach będą mogli wziąć udział w „Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie“, którą organizuje Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie (kwota dofinansowania wynosi ponad 11 tys.).

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie w 2018 roku zamierza przeznaczyć dofinansowanie w wysokości ok. 3,3 tys. zł na promocję zdrowej żywności z polskich lasów.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK