Kontakt

Obszary wiejskie

Mieszkańcy Warmii i Mazur stawiają na żywność wysokiej jakości

Konferencja w Rucianem-Nidzie

W Rucianem Nidzie odbyła się konferencja „Żywność wysokiej jakości sposobem na pobudzenie aktywności gospodarczej województwa”.

W wydarzeniu uczestniczyło około 150 osób w tym producentów i przetwórców żywności regionalnej, lokalnej, tradycyjnej (w tym członkowie Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle), rolników i przetwórców żywności ekologicznej.

Celem konferencji było przekazanie wiedzy dot. m.in. tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, systemów jakości żywności, rolniczego handlu detalicznego, nowoczesnych metod promocji oraz wspieranie tworzenia się powiązań pomiędzy rolnikami zajmującymi się rolnictwem ekologicznym, a przedsiębiorstwami lokalnymi, tworzenie się powiązań pomiędzy restauratorami, a producentami lokalnej żywności opartej o tradycyjne metody wytwarzania.

Podczas konferencji poruszane były następujące zagadnienia:
1. Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie warmińsko – mazurskim na tle Polski i Europy - dr inż. Adam Pawlewicz, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, UWM w Olsztynie,
2. Wymagania dotyczące znakowania tradycyjnych wyrobów spożywczych – roślinnych
i zwierzęcych – najczęściej popełniane błędy - dr Sylwia Ciągło-Androsiuk, Główny Specjalista w Wydziale Kontroli WIJHARS w Olsztynie.
3. Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej w produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego – mgr inż. Magdalena Woltmanowska – Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie.
4. Krótkie łańcuchy dostaw żywności, rolniczy handel detaliczny w świetle obowiązujących przepisów. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – obecny stan prawny w Polsce i perspektywy na przyszłość – lek. wet. Włodzimierz Ficek – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. Bezpieczeństwa Żywności.
5. Przepisy podatkowe dotyczące produkcji i sprzedaży żywności w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego – Rafał Sztern – Starszy Ekspert Skarbowy w zakresie podatku od towarów i usług, Iwona Szostak – Milewska – Starszy Ekspert Skarbowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Beata Kochańska – Starszy Ekspert Skarbowy w zakresie podatku akcyzowego, Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie.
6. Krajowe i unijne systemy znakowania żywności wysokiej jakości – sposoby aplikowania i koszty certyfikacji - Katarzyna Zajączkowska, Główny Specjalista, Wydział Oznaczeń Geograficznych, Departament Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7. Jakość i tradycja wczoraj i dziś na przykładzie 49 lat działalności Instytutu Sadkiewicza – dr Józef Sadkiewicz i prof. dr hab. inż. Kazimierz Sadkiewicz, Akademia Kulinarna i Instytut Sadkiewicza w Bydgoszczy.
8. Czy produkty z tradycją oraz kuchnia regionalna, tradycyjna mają przyszłość? Szlaki kulinarne sposobem na promocję regionu oraz sprzedaż produktów – Hubert Gonera, Dyrektor Zarządzający Landbrand s.c. w Poznaniu.
9. Social media sposobem na skuteczną promocję produktów, znaczenie brandingu i rebrandingu w budowaniu wizerunku firmy, skuteczne metody sprzedaży produktów – Pani Sylwia Dębowska - Lenart, właściciel agencji marketingowej LENART Interactive z Olsztyna.
10. Wsparcie rolnictwa ekologicznego w ramach PROW 2014 – 2020 – Marta Fethke - Ptasiewicz, Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.
11. Agrotechnika wybranych gatunków roślin rolniczych i warzywnych w rolnictwie ekologicznym - dr hab. Józef Tyburski, profesor nadzwyczajny - Katedra Agroekosystemów UWM w Olsztynie.
12. Innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwórstwa mięsa z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów oraz z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej - prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie.

W ramach wydarzenia miała miejsce również prezentacja i degustacja regionalnych produktów przygotowana przez członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle.

Konferencja finansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK