Kontakt

Obszary wiejskie

„Tysiąc drzew na minutę” z żołnierzami NATO

Sadzenie lasu

Około 3 hektarów lasu posadzą w ramach ogólnopolskiej akcji „Tysiąc drzew na minutę” żołnierze kontyngentu NATO stacjonujący w Bemowie Piskim.

Akcja ”Tysiąc drzew na minutę” odbywa się co roku i ma na celu uzupełnienie ubytków drzewostanu po wycince. Na terenie północno-wschodniej Polski do gruntu ma trafić prawie 30 milionów sadzonek sosny, modrzewia, świerka, brzozy oraz gatunków biocenotycznych.

W akcji ”Tysiąc drzew na minutę” na terenie Nadleśnictwa Drygały uczestniczy 40-stu żołnierzy amerykańskich i brytyjskich, stacjonujących w pobliskim Bemowie Piskim w ramach kolejnej zmiany kontyngentu NATO. Inicjatywa wyszła od samych wojskowych, którzy chętnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności.

Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Zajmują one bowiem blisko 1/3 powierzchni naszego kraju i lesistość systematycznie się zwiększa.

Zgodnie z krajowym programem zwiększenia lesistości, powierzchnia lasów w 2050 r. ma obejmować 33 proc. powierzchni kraju. Lasy Państwowe sadzą obecnie ok. 500 mln drzew rocznie, czyli ok. tysiąca na minutę.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK