Kontakt

Obszary wiejskie

Konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” rozstrzygnięty

Ilustracja do tekstu

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania na realizację 23 przedsięwzięć inwestycyjnych w sołectwach zakwalifikowanych do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Łącznie rozdysponowano kwotę blisko 230 tys. zł.

Projekty inwestycyjne muszą mieć na celu zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu oraz dodatkowo poprawę warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Maksymalna wysokość dotacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Społeczności będą wdrażały różnorodne małe przedsięwzięcia począwszy od budowy siłowni zewnętrznych, poprzez estetyzację przestrzeni publicznej, po infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną.

LISTA WYRÓŻNIONYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK