Kontakt

Obszary wiejskie

Ocena konkursowych wniosków dla Partnerów KSOW

Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Komisja do spraw oceny operacji zakończyła pracę nad oceną wniosków na realizację operacji składanych przez Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla konkursu nr 2/2018 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2018 r.

Działania związane są ze szkoleniami na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.

Dzięki finansowemu wsparciu ułatwiona będzie również wiedza pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. 

Na wsparcie mogą ponadto liczyć podmioty, które promują zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 

Lista ocenionych operacji złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK