Kontakt

Obszary wiejskie

Popularyzacja wiedzy o rolnictwie

Rozdanie nagród

W Olsztynie przeprowadzone zostały eliminacje okręgowe XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Zakwalifikowało się do nich ponad 200 uczestników.

Od 42 lat komitet Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych popularyzuje wśród młodzieży wiedzę fachową z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, zachęcając młodzież uczestniczącą w olimpiadzie do doskonalenia wiedzy i zdobywania umiejętności praktycznych, przydatnych w swoich dalszych ścieżkach kariery zawodowej.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju.

Celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem, popularyzacja i pogłębianie wiedzy dotyczącej rozwoju rolnictwa, ekonomii i ochrony środowiska, a także stworzenie możliwości zdobycia indeksu na wyższą uczelnię. Uczestnicy przy tej okazji nawiązują kontakt z uniwersytetem, poznają jego wydziały, zyskując możliwość kontynuowania nauki na wyższej uczelni.

Jak co roku, uroczystego otwarcia eliminacji okręgowych dokonał przewodniczący Komitetu Okręgowego OWiUR dr hab. Władysław Szempliński, prof. UWM. Eliminacje odbywały się w dziewięciu blokach: produkcja roślinna , produkcja zwierzęca, agrobiznes, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa, gastronomia, weterynaria, technologia żywności oraz leśnictwo.

Podczas olimpiady odbyły się eliminacje pisemne i praktyczne.

Ta prestiżowa impreza cieszy się uznaniem władz samorządowych oraz administracyjnych regionu. Na podsumowaniu obecni byli przedstawiciele: marszałka województwa, wojewody warmińsko-mazurskiego, oraz rolniczych agencji i instytucji. Wszyscy ufundowali nagrody. W imieniu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego nagrody w blokach: architektura krajobrazu, produkcja roślinna, gastronomia wręczyła Sylwia Jaskulska – członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.
Rywalizacja odbyła się w auli im. prof. Mieczysława Kotera Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK