Kontakt

Obszary wiejskie

Region stawia na zdrową żywność i ochronę dziedzictwa kulinarnego

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zadecydował, które organizacje pozarządowe otrzymają w roku 2018 dofinansowanie na realizację przedsięwzięć z zakresu żywności i ochrony dziedzictwa kulinarnego.

W tegorocznej edycji konkursu pomoc finansową przyznano pięciu organizacjom. Łącznie rozdysponowano kwotę 46 357 zł.

Wśród beneficjentów znalazły się:
- Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga”, która w Żytkiejmach zorganizuje „Święto Sękacza”,
- Spółdzielnia Socjalna „Bulwar”, która podczas Festiwalu kulinarnego – Bulwa 2018, promować będzie spożywanie produktów i potraw z ziemniaków,
- Stowarzyszenie Kulturalne „Razem możemy więcej” z Rozóg, które zorganizuje w zagrodzie edukacyjnej w Tusinku warsztaty dla najmłodszych z zakresu zdrowego odżywiania, a także razem z dziećmi przygotuje film edukacyjny.
- „Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy”, które również zajmie się edukacją najmłodszych, ale także przybliży tematykę pszczelarstwa podczas organizowanych w naszym województwie imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną,
- „Bank żywności” z Olsztyna, który zajmie się edukacją dietetyczną kadry domów dziennego pobytu osób z niepełnosprawnościami, a także opiekunów osób starszych.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK