Kontakt

Obszary wiejskie

Pieniądze na wzrost atrakcyjności wiejskich obszarów

Ilustracja do tekstu

Samorząd województwa przeznaczył 250 tys. zł pomocy finansowej dla gmin aktywnych w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Nabór prowadzony jest zgodnie z Regulaminem Konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 6/103/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia Konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2018 roku.

Przedsięwzięcia inwestycyjne muszą mieć na celu zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu oraz dodatkowo:
- poprawę warunków życia ludności wiejskiej,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego,
- wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Maksymalna wysokość dotacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 marca 2018 roku.

Dodatkowe informacje – uprawnione do składania wniosków gminy i sołectwa biorące udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
- od 2012 roku:
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/akty/14/5687/Zakwalifikowanie_solectw_do_Programu_Odnowy_Wsi_Wojewodztwa_Warminsko-__Mazurskiego___Wies_Warmii__Mazur_i_Powisla_miejscem__w_ktorym_warto_zyc/ 
- od 2014 roku:
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/akty/14/7344/Zakwalifikowanie_solectw_do_Programu_Odnowy_Wsi_Wojewodztwa_Warminsko-Mazurskiego___Wies_Warmii__Mazur_i_Powisla_miejscem__w_ktorym_warto_zyc_____w_2014_roku/ 

Załączniki:
- Regulamin Konkursu
- Załącznik do regulaminu - wzór wniosku
- Załącznik do regulaminu - wzór umowy
- Załącznik do regulaminu - procedura zmiany umowy
- Załącznik do regulaminu - wzór sprawozdania


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK