Kontakt

Obszary wiejskie

Żywność wysokiej jakości domeną Warmii i Mazur

Konferencja w Olsztynie

Sektor żywności to koło zamachowe gospodarki Warmii i Mazur. Okazją do dyskusji przedstawicieli z tej branży była konferencja "Innowacje w sektorze żywności”, która odbyła się w Olsztynie.

Według przyjętej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 trzy przyjęte do realizacji inteligentne specjalizacje regionu to ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości.

Ideą dzisiejszego spotkania były rozważania o innowacjach w sektorze żywności. To przede wszystkim wzmocnienie dialogu i współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu i nauki, poprzez wspólną identyfikację potrzeb badawczych i technologicznych przedsiębiorstw.

Podczas wydarzenia rozmawiano także na temat oferty badawczo-rozwojowej jednostek naukowych oraz parków technologicznych z regionu. Jego rezultaty posłużą przygotowaniu kolejnych wydarzeń w odpowiedzi na potrzeby uczestników zarówno w ramach specjalizacji Żywność wysokiej jakości, jak i pozostałych dwóch regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. 

- Dzisiejsze spotkanie jest częścią procesu przedsiębiorczego odkrywania, który służy ciągłemu poszukiwaniu innowacyjnych przewag konkurencyjnych regionu – mówił podczas konferencji marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Innowacje nie istnieją jeśli nie są wdrażane i wprowadzane na rynek, stąd tak ważna rola przedsiębiorców w tym procesie. Liczymy, że skorzystają Państwo z doświadczenia zarówno gości zagranicznych, jak i innych przedsiębiorców oraz zaproszonych instytucji naukowych.

Wdrażany Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 silnie odzwierciedla aktualne podejście do innowacyjności. Skupia się na budowie nowoczesnej innowacyjnej gospodarki z wiodącą rolą specjalizacji gospodarczych. Szacuje się, że z kwoty 1 728,3 mln euro ok. 600 mln euro przeznaczone zostanie na szeroko rozumiany rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości (w tym również kształcenia na potrzeby firm z regionu). Z tego ponad 340 mln euro trafi bezpośrednio do przedsiębiorców i ich otoczenia instytucjonalnego zarówno w formie dotacji, jak i instrumentów finansowych.

Organizatorami przedsięwzięcia byli Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej. Partnerami: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego i Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK