Kontakt

Obszary wiejskie

Środki dla Zalewu Wiślanego z PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Podpisanie umowy

Beneficjenci z obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” podpisali dzisiaj (6 lutego 2018 roku) umowy o dofinansowanie o łącznej kwocie 2 mln zł.

Pozyskane fundusze przeznaczone będą w szczególności na rozwój przedsiębiorczości zarówno w sektorze rybackim, jak i sektorze usług skierowanych do mieszkańców i turystów odwiedzających Zalew Wiślany.

Rybacy zakupią niezbędne urządzenia do rozładunku i sortowania ryb oraz ich transportu. Przedsiębiorcy spoza sektora rybackiego rozwiną działalność turystyczną wzbogacając swoje oferty o nowe jednostki pływające i miejsca noclegowe. Gminy zainwestują w budowę miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców. Projekty zrealizują spółki wodociągowe i przedsiębiorstwa energetyczne doposażając się w urządzenia umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zapobieganie emisji CO2.

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” do tej pory ogłosiła 4 nabory wniosków w ramach programu rybackiego.

Wkrótce zostaną ogłoszone następne. Szczegóły na stronie http://www.lgrzalewwislany.pl/

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK