Kontakt

Obszary wiejskie

Po zakupy na lokalne targowiska

Podpisanie umów

Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał dzisiaj (13 grudnia) osiem umów na budowę targowisk w miejscowościach Warmii i Mazur. 

Targowiska powstaną w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, na inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

- Zarządowi województwa zależy na zrównoważonym rozwoju całego regionu – mówił podczas konferencji prasowej marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Nie tylko dużych miast, ale również mniejszych miejscowości. Tego typu inwestycje z pewnością przeniesie się na zadowolenie mieszkańców czy osób odwiedzających nasze województwo.

O wsparcie ubiegać się mogły gminy, powiaty, związki międzygminne oraz związki powiatów. Inwestycje mogą być przeprowadzane w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców. Powstałe lub przebudowane targowiska powinny być utwardzone, oświetlone, częściowo zadaszone, wyposażone w instalacje sanitarne oraz wyposażone w miejsca parkingowe. Dodatkowo powierzchnia handlowa przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych powinna stanowić co najmniej 30 % całej powierzchni handlowej. Łącznie wpłynęło 12 wniosków na kwotę blisko 11 mln zł. 

Dzięki wsparciu zostaną przebudowane targowiska w Biskupcu, Lidzbarku, Elblągu, Ornecie, Rybnie, Olecku, Białej-Piskiej, Nidzicy oraz Mikołajkach

Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych do wysokości limitu, który w okresie realizacji operacji PROW 2014-2020 wynosi 1 mln zł na jednego beneficjenta. To pierwszy konkurs na targowiska w tej edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Dzisiejsze podpisanie umów: 
- gmina Mikołajki - przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach - 996 897 zł
- gmina Nidzica - przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną - 995 412 zł
- gmina Biała Piska - przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej - 945 530 zł
- gmina Olecko - przebudowa targowiska miejskiego w Olecku - 983 161 zł
- gmina Rybno - przebudowa targowiska w Rybnie - 386 171 zł
- gmina Orneta - przebudowa targowiska przy ul. Wodnej w Ornecie - Etap II - 998 990 zł
- gmina miasto Elbląg - przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - 994 268 zł
- gmina Lidzbark - przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku - 953 836 zł
- gmina Biskupiec - przebudowa targowiska w miejscowości Biskupiec - 999 862 zł

 
Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK