Kontakt

Obszary wiejskie

Nominacje za rozwój obszarów wiejskich

Ilustracja do tekstu

Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Szwecji i Polski ogłaszają konkurs na najlepsze praktyki w zakresie inicjatyw, projektów lub inwestycje na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Ideą przedsięwzięcia jest pokazanie znaczenia projektów i inwestycji, które doprowadziły do polepszenia warunków życia i możliwości rozwoju mieszkańców obszarach wiejskich lub przybrzeżnych, stworzyły nowe miejsca pracy i przyczyniły się do wzmocnienia istniejących i powstania nowych firm.

Ważne jest również promowanie regionu Morza Bałtyckiego i współpracy Nordycko-Bałtyckiej Sieci Obszarów Wiejskich jako dobry przykład dla całej UE. Nominowane mogą być wszystkie inwestycje, działania i projekty wspierane z Europejskiego Funduszu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w okresie programowania 2007-2013 oraz 2014-2020.

Przy ocenie projektu będą brane pod uwagę następujące elementy m.in.: długotrwały wpływ na społeczności wiejskie lub przybrzeżne lub przedsiębiorstwa, różnorodność podmiotów biorących udział w projekcie, jego aspekt społeczny (jakość życia, wzmocnienie pozycji, włączenie, usługi), ekonomiczny (miejsca pracy, przedsiębiorstwa, dochody, nowe rynki) oraz ekologiczny (przywrócenie lub ochrona różnorodności biologicznej, bardziej wydajne wykorzystanie zasobów naturalnych, wyższy poziom gospodarki obiegu zamkniętego itp.). Ponadto pod uwagę będą brane zasięg międzynarodowy projektu oraz realizacja celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Każdy kraj nominuje po trzy projekty (do 28 lutego 2018 r.). Następnie komisja składająca się z przedstawicieli sieci organizujących konkurs wybiera do finału jeden projekt z każdego kraju. Finaliści mogą przygotować krótki film wideo przedstawiający istotne zalety projektu, który następnie zostanie zaprezentowany podczas gali wręczenia nagród.

Projekty należy zgłaszać na formularzu (w języku angielskim) do 15 grudnia 2017 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK