Kontakt

Obszary wiejskie

Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

wieś foto. T. Raczyński

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 150 tys. zł na udzielenie gminom w województwie warmińsko-mazurskim pomocy finansowej w formie dotacji celowych do kwoty 8 tys. zł na przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym na terenach wiejskich.

Szczegółowy opis udziału w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” znajduje się w regulaminie. Wnioski można składać do 25 września 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

Regulamin konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Wniosek do konkursu

Wzór umowy

Procedura zmiany umowy

Wzór sprawozdania


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK