Kontakt

Kultura i Edukacja

Nagroda Henryka Panasa przyznana po raz drugi

Nagroda Henryka Panasa - uroczystości na olsztyńskim zamku

Były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski został laureatem Nagrody im. Henryka Panasa. Honorowy patronat nad inicjatywą olsztyńskich oddziałów Stowarzyszenia Dziennikarzy RP i Związku Literatów Polskich objął Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Nagroda wręczona została 12 września 2022 roku na Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.

- Tegoroczny werdykt kapituły może być zaskakujący, bo nagroda z założenia ma trafiać do ludzi zasłużonych dla środowiska twórczego – mówi Marek Książek, jeden z głównych pomysłodawców i organizatorów konkursu. – Aleksander Kwaśniewski zaś to postać ze świata polityki. Ale jeśli spojrzymy uważnie na życiowy dorobek laureata, to dostrzeżemy, że laur pod patronatem dziennikarza, redaktora i pisarza Henryka Panasa jak najbardziej trafił do niego zasłużenie.

W uzasadnieniu czytamy: Nagrodę II edycji przyznano za całokształt działalności dziennikarskiej i redakcyjnej Aleksandra Kwaśniewskiego, w tym kierowanie takimi tytułami jak „itd” oraz „Sztandar Młodych”, a także stworzenie pierwszego pisma poświęconego komputeryzacji „Bajtek”. Kapituła docenia również dorobek laureata w dziedzinie faktu czy publikacje dotyczące najważniejszych spraw Polski, Europy i świata. W wydawanych książkach autor zawiera jasny przekaz w pięknym języku polskim, artykułując  wartościowe, uniwersalne treści, z którymi Patron Nagrody z pewnością by się utożsamiał.

W twórczości i działalności społecznej i politycznej laureata, w tym przez dwie kadencje jako prezydenta RP, redaktor i pisarz Henryk Panas doceniłby ponadto takie cechy, jak tolerancyjność, zdolności koncyliacyjne i zdrowy rozsądek, tak cenne w obecnej, jakże trudnej, dramatycznej sytuacji na arenie międzynarodowej.

Kapituła bierze również pod uwagę stałość w poglądach (lewicowych) Aleksandra Kwaśniewskiego, a także ścisłe związki laureata z Warmią i Mazurami, w tym fakt częstego przebywania w domu letnim na Zachodnich Mazurach oraz udział w życiu społecznym Olsztyna i województwa. Kapituła podkreśla z nadzieją, że przyznanie Nagrody Panasa umocni te więzi – z korzyścią dla laureata i społeczności regionu, w tym środowiska dziennikarsko-literackiego.

Nagroda jest przyznawana pod patronatem honorowym Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Laureatem I edycji nagrody został Krzysztof Daukszewicz.

Henryk Panas
Kresowiak rocznik 1912, urodzony we Lwowie i przez młodzieńcze lata życia ze Lwowem związany. Uczestnik kampanii wrześniowej, więzień sowieckiego łagru, a po zwolnieniu żołnierz, walczący także pod Monte Cassino. Po wojnie związany z Wrocławiem, w 1952 trafił na Mazury. W 1956 przeniósł się do Olsztyna, gdzie przez lata był redaktorem miesięcznika „Warmia i Mazury”.

Popularność przyniosła mu powieść „Według Judasza. Apokryf”, przetłumaczona na sześć języków obcych. W ostatnim okresie swego życia wiele czasu poświęcił pracy społecznej. Był jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w Olsztynie, pełnił też funkcję jego prezesa. Zmarł w 1985 roku.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK