Kontakt

Kultura i Edukacja

Zabytki z regionu z samorządowym wsparciem

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2022 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru z województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym udzielone zostaną dotacje celowe z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.

Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
1)    sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2)    przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych,
3)    zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
4)    stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
5)    działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
6)    zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1-5,
7)    zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Zasady udzielania dotacji określa uchwała nr XLIV/847/10 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (Dz.Urz.Woj.Warm.Maz. z 2010 r. nr 197, poz. 2545). Treść uchwały wraz z załącznikami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.warmia.mazury.pl w zakładce: KULTURA/KULTURA I EDUKACJA/PROGRAMY/WNIOSKI
I FORMULARZE  

Oferty można składać od 20 stycznia do 21 lutego 2022 roku drogą pocztową na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Kultury i Edukacji
ul. E. Plater 1
10-562 Olsztyn
lub osobiście:
Departament Kultury i Edukacji
ul. Partyzantów 87, Olsztyn
w sekretariacie

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia (doręczenia) oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (również w przypadku przesłania oferty pocztą).

Kwota łączna na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w otwartym konkursie ofert
na wykonywanie w 2022 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wynosi  1 mln zł.
Kościelna jednostka organizacyjna, czyli parafia, zbór, dom zakonny itp. do wniosku dołączają  zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną lub/i o pełnieniu funkcji organu prawnego.

Informacji o konkursie udziela pracownik Departamentu Kultury i Edukacji:
Katarzyna Matusiewicz, tel.89 521 69 53, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


DO POBRANIA:
1. Ogłoszenie o konkursie_ uchwała nr 3/22/22/VI z dnia 17 stycznia 2022 roku wraz załącznikiem
2. Oferta wraz z wnioskiem
3. Klauzula informacyjna
4. Uchwała Nr XLIV/847/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 roku (https://bip.warmia.mazury.pl/attachment/akty/5504/9ee05feeebd59a69143aa854665524f48bfb2fa4.html)


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK